Motion detector یا حسگر حرکت چیست؟

موشن دتکتور (Motion Detector) یا تشخیص حرکت یکی از قابلیت های بسیار رایج سیستم های ضبط مداربسته است. این قابلیت کمک میکند بعد از شناسایی حرکت در تصاویر عملکرد مناسبی نسبت به آن داشته باشید.

ساختار

موشن دتکشن یکی از نخستین قابلیت های مبتنی بر پردازش تصویر است. در این مکانیزم پردازنده شما در هر لحظه یک فریم را با فریم های قبل و بعد آن مقایسه می کند و به وسیله تشخیص میزان تغییرات در تصاویر متوالی حرکت را شناسایی می کند. این به این معناست که اگر تغییر نور ناگهایی در تصویر داشته باشید نیز این تغییرات به عنوان حرکت شناسایی خواهد شد.

کاربرد

بزرگترین کاربرد موشن دتکتورهای تصویری در تنظیم ضبط سیستم های مداربسته است. به وسیله استفاده از موشن دتکتور شما خواهید توانست سیستم دوربین مدار بسته خود را به شکلی تنظیم کنید که فقط در زمان حرکت و تغییرات در صفحه ضبط کند. این قابلیت طول زمان ضبط و حجم فایل های ضبط شده را به شدت کم  میکند.
استفاده از مکانیزم موشن دکتکشن تصویری به عنوان دزدگیر از لحاظ فنی قابل انجام نیست چون که این مکانیزم به جای حساسیت به حرکت فیزیکی فقط به تغییرات در تصاویر حساس است و در این صورت هر گونه تغییر نور و رنگ ناگهانی سیستم دزدگیر شما را فعال خواهد کرد.

عیب ها

سیستم تشخیص حرکت تصویری دارای معایب زیادی است. با این وجود به دلیل سادگی و کارایی استفاده از ان در دستگاه های NVR و DVR بسیار رایج است. اولین و بزرگترین عیب سیستم موشن دتکشن تصویری حساسیت ان نسبت به تغییرات در تصویر است. این حساسیت موجب خواهد شد هر گونه تغییر ناگهانی در تصویر به عنوان جسم متحرک شناسایی شود. به همین علت امکان استفاده از دستگاه های حفاظت تصویری به عنوان دزدگیر وجود نخواهد شد.

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X