افزایش میزان دید در شب دوربین مداربسته

راه هایی هم برای افزایش میزان دید در شب دوربین های مداربسته است , با رعایت یکسری نکات می توانید دید در شب دوربین را افزایش دهید و بلعکس با بی توجهی به آن ها ممکن است دوربین قادر به ضبط تصاویر باکیفیت در نور کم نباشد .

۱. از تابش مستقیم نور در لنز دوربین جلوگیری شود

به هنگام نصب دوربین تمامی مواردی را که امکان دارد باعث تابش مستقیم نور به لنز دوربین شود در نظر بگیرید , دوربین مداربسته را در محلی نصب نکنید که نزدیک منبعی پرنور است . تابش مستقیم نور خورشید به لنز دوربین سبب تاری دید و عدم ضبط تصاویر با کیفیت می شود .

منبع پرنور اگر در نزدیکی یا مجاورت دوربین قرار گیرد، سبب تاری تصاویر می  گردد, حال اگر نور محیط کم هم باشد و منبع پرنور هم جلوی دید دوربین قرار گیرد دیگر دوربین قادر به ضبط تصاویر در این اماکن نیست.

وجود این منابع پرنور در کنار دوربین موجب اختلال در سنسور های آن شده و همین هم قدرت تشخیص دوربین را به شدت کاهش می دهد .

تاثیرات منفی این منابع پرنور بر روی WDR دوربین مشکلات متعددی را ایجاد می نماید, WDR نواحی های پرنور و کم نور با هم تلفیق کرده و تصویری یکنواخت را  نشان می دهد.این قابلیت با یکدست کردن اختلاف نورهای جزئی محیط سبب ضبط تصاویری باکیفیت می شود. حال اگر یک منبع پرنور نزدیک دوربین باشد، WDR قابلیت خود را از دست می دهد و دید دوربین را کور می کند .

این مساله به قدری بر روی کیفیت تصاویر دوربین اثر دارد که برخی سارقان و افراد هم با سو استفاده از این مساله با یک چراغ قوه به طور کلی دوربین را از کار می اندازند به همین دلیل هم مساله چگونه میزان دید در شب دوربین مداربسته را افزایش دهیم ؟ پیش می آید .

۲. از تابش مستقیم مادون قرمز های در لنز دوربین جلوگیری کنید

این مورد هم مانند مورد قبل اهمیت دارد و تاثیر زیادی بر کیفیت تصاویر دریافتی خواهد داشت, در این شرایط در صورت وجود نور مادون قرمز در مجاورت دوربین بازهم دوربین دید واضحی نخواهد داشت و در محیط هایی با نور کم هم کیفیت تصاویر به شدت افت کرده تا جایی که دوربین دیگر قادر به تشخیص نخواهد بود .

تصاویر بی کیفیت دوربین های مداربسته ممکن است ناشی از همین چیزهای کوچک باشد که بی توجهی به آن ها تاثیرات منفی روی دوربین می گذارد .

نور مادون قرمز هم به اندازه ی تابش نور در لنز مخرب است, اگر دوربین شما در روشنایی روز قادر به ضبط تصاویری باکیفیت بالاست اما در هنگام شب تصاویر دوربین غیر واضح و بی کیفیت است، ممکن است ناشی از همین مساله باشد. قبل از نصب تمامی محل را مورد بازرسی قرار داده و از عدم مجاورت دوربین با نور مادون قرمز اطمینان حاصل کنید .

هر منبع نور نامطلوبی که در اطراف دوربین باشد سبب کاهش دید آن می شود چه این منبع مرئی باشد و چه نامرئی چه مستقیم باشد و چه غیرمستقیم در هر صورت تاثیر منفی بر روی کیفیت تصاویر دوربین خواهد داشت، از حذف این نورها در محل نصب مطمئن شوید .

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X